اخبار مرکز هندیجان
زمان حذف و اضافه اضطراری
1395/12/6
زمان حذف و اضافه اضطراری
زمان حذف و اضافه اضطراری
1395/11/13
زمان حذف و اضافه اضطراری
اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص تعطیلی دانشگاه در روزهای دوشنبه و سه شنبه 20 و 21 دی ماه 95
1395/10/22
اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص تعطیلی دانشگاه در روزهای دوشنبه و سه شنبه 20 و 21 دی ماه 95
اخبار دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان

1395/6/14

1395/6/14
اخبار سازمان مرکزی
جزئیات ترم تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی
1395/2/21
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در بخشنامه‌ای ابلاغ کرد جزئیات ترم تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی