اخبار مرکز هندیجان
زمان حذف و اضافه اضطراری نیمسال تابستان96-95
1396/4/25
زمان حذف و اضافه اضطراری نیمسال تابستان96-95
پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر- نرم افزار از نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
1396/4/21
پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر- نرم افزار از نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
تغيير ساعت امتحانات مورخ 24/03/96
1396/3/23
تغيير ساعت امتحانات مورخ 24/03/96
اخبار دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان

1395/6/14

1395/6/14
اخبار سازمان مرکزی
جزئیات ترم تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی
1395/2/21
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در بخشنامه‌ای ابلاغ کرد جزئیات ترم تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی